Aluminiowy system fasadowy MC-Wall / MC-Glass

Charakterystyka systemu

System przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych, składających się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. Szerokość wizualna słup-rygiel to zaledwie 55 mm.

System MC-GLASS to system fasady półstrukturalnej, wykorzystywany do projektowania konstrukcji fasadowych tworzących od zewnątrz płaską powierzchnię bez widocznych profili aluminiowych. Od zewnątrz widoczne są jedynie wypełnienia szklane oddzielone od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego.