Aluminiowy system okienno drzwiowy Seth

Charakterystyka systemu

Główne założenie projektu to uzyskanie zbliżonych lub lepszych współczynników termicznych w porównaniu do systemów istniejących, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem znacznego uproszczenia budowy systemu, co w konsekwencji powoduje znaczne uproszczenie technologii składania gotowych konstrukcji okienno-drzwiowych i daje w rezultacie duże oszczędności czasu produkcji oraz zdecydowanie ogranicza ilość asortymentu magazynowego frm produkujących gotowe konstrukcje okienne.

SETH – system bazowy, od którego wywodzi się reszta systemów grupy SoEasy. Został zaprojektowany tak, aby spełniał rygorystyczne wymogi prawa budowlanego, główne założenia projektantów oraz charakteryzował się łatwością i szybkością prefabrykacji. Złożenie rama + skrzydło to tylko 83 mm.

Właściwości

Grubość ramy okiennej88 mm
Grubość skrzydła okiennego97 mm
Grubość szyby21-70 mm
Współczynnik przenikalności termicznej UfUf od 0.81 W/m2K