Screen Hema

Charakterystyka

System osłon zewnętrznych, dający ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem, redukujący promieniowanie słoneczne nawet do 75%. Ważną zaletą screenów jest możliwość przesłonięcia powierzchni szklanych do szerokości 5 m lub do powierzchni 15 m2.